Chính sách khách sạn

- Trẻ em từ 0 – dưới 4 tuổi: Miễn phí khi ở chung phòng với bố mẹ và sẽ miễn phí bữa sáng.

- Trẻ em từ 4 đến dưới 12 tuổi:
+ Không yêu cầu giường phụ: Sẽ tính phí 200.000 VNĐ/bé/ đêm (đã bao gồm bữa sáng)
+ Yêu cầu giường phụ: Sẽ tính phí 350.000 VNĐ/ bé/ đêm ( bao gồm giường phụ và bữa sáng)
+ Tối đa 02 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với bố mẹ với ít nhất 1 giường phụ
 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên (Giường phụ là nhất thiết): Sẽ tính phí 350,000 VND (đã bao gồm bữa sáng và giường phụ)